Activiteiten
Naar overzicht alle activiteiten
OA_Formatief_toetsen.jpg

Verdiepingsmodule Formatief toetsen

Toetsen om te leren. Een praktische module over de inzet van formatief toetsen met behulp van ICT programma’s.

De inzet van formatieve toetsen heeft een groot positief ef...

Sluit Lees verder

De inzet van formatieve toetsen heeft een groot positief effect op het beklijven van de lesstof.

Met formatief toetsen controleert de leerkracht regelmatig in hoeverre de stof wordt beheerst.

Dit is een andere manier dan summatief toetsen, waarbij het gaat om eindcijfers.

Een formatieve toets biedt een goede basis om onder meer te kunnen discussiëren, verdiepen en differentiëren.

Maar hoe kan dit praktisch, leuk, makkelijk en betekenisvol worden gedaan? Door gebruik te maken van ICT kun je in een oogopslag een overzicht krijgen van hoe alle leerlingen presteren. Hierbij wordt door de leerlingen gebruik gemaakt van bijvoorbeeld computers, tablets of smartphones..

Verdiepingsmodule

In deze praktische module wordt gekeken naar enkele ICT programma’s die gebruikt kunnen worden om formatief te toetsen.

 • Waarom zou je formatief toetsen?
 • Wanneer gebruik je het?

Door het begrip van de stof regelmatig te toetsen, kan de les beter aansluiten bij het niveau van de leerlingen. Toetsen wordt zo onderdeel van het leerproces in plaats van alleen een eindresultaat.

 • Hoe toets je of de instructie is begrepen?

Het is fijn om direct een overzicht te kunnen zien van welke kinderen het begrijpen en welke niet. Dit kan door gebruik te maken van bijvoorbeeld apps en webbased programma’s. Leerlingen geven individueel antwoord via de computer, tablet of telefoon. De leerkracht ziet op de computer de resultaten en kan deze op het bord laten zien.

 • Ervaar hoe toetsen leuk en leerzaam kunnen zijn
 • Krijg inspiratie door enkele programma’s uit te proberen

Het belangrijkste gedeelte van de module bestaat uit het toelichten en uitproberen van een aantal ICT programma’s om meer inzicht te krijgen in hoe deze ingezet kunnen worden. Naast bijvoorbeeld het iets meer bekende Socrative worden ook andere programma’s zoals GoSoapBox en Kahoot uitgelicht.

 • Ga zelf aan de slag met een programma

Maak een account aan en probeer het programma stap voor stap uit. Hierna kan deze direct in de klas gebruikt worden indien de leerlingen de beschikking hebben over een computer of tablet of smartphone.

Cursusleider: Roos Jonker - de Groot

Welke module past nu het beste bij waar jij in de klas mee bezig bent of zou willen zijn?

Daarvoor hebben we een korte uiteenzetting van drie mogelijke doelen gemaakt.

Ben je bezig met projecten of werkstukken?

 • De leerlingen moeten dan leren hoe en waar ze de juiste informatie vinden, dit komt aan bod bij Informatievaardigheden.
 • Bij Portfolio-reflecteren-feedback wordt naast de manieren waarop je projecten en werkstukken kunt organiseren ook ingegaan op het opstellen van rubrieken om gericht te kunnen reflecteren.
 • Met de module Presenteren kun je andere manieren introduceren om een presentatie te geven of een eindproduct te maken.

Wil je de leerlingen sterker maken in de beheersing van de stof?

 • Dan komt het Formatief toetsen aan bod om de voorkennis op te halen en tussentijds de beheersing te bekijken.
 • Met de module Automatiseren krijg je nieuwe mogelijkheden aangereikt rondom een goede inzet van ICT om de stof beter te laten beklijven.
 • De module Portfolio valt ook hier onder om de doelen concreet te kunnen maken en leerlingen d.m.v. feedback te laten leren.

Wil je je richten op meer discussie en interactie in de klas?

 • Je kunt daar meer tijd voor vrijmaken tijdens de les door middel van de module Flipping the classroom.
 • Met de module Formatief toetsen kun je alle leerlingen direct veel meer betrekken bij de les, geef alle leerlingen een stem.
 • En om de leerlingen te stimuleren om tijdens de les met en van elkaar te leren kun je de module Samenwerken volgen.


Share

Doel

Verkennen van de mogelijkheden van formatief toetsen met behulp van ICT programma’s

Doelgroep

PO en VO Leraren

Duur

3 uur 

van 14:00 – 17:00 uur  of

van 16:30 – 20:00 uur met een half uur pauze (inclusief luxe broodmaaltijd)

Kosten

voor SIZO scholen Gratis

€ 100 per deelnemer

€ 130 per deelnemer als de training van 16.30 tot 20.00 uur duurt

Informatie

Voor meer informatie kun je altijd terecht bij Projectleider ICT-onderwijs

Emailadres is: b.boshoven@onderwijsadvies.nl

 
 
Gelijksoortige activiteiten