Activiteiten
Naar overzicht alle activiteiten
Module_Portfolio.jpg

Verdiepingsmodule Portfolio, Reflecteren en Feedback

Een portfolio biedt de leerling de mogelijkheid om zijn leerproces zichtbaar te maken.

Het is voor een leerkracht essentieel om te volgen of de lee...

Sluit Lees verder

Het is voor een leerkracht essentieel om te volgen of de leerling de lesstof heeft begrepen en/of de leerling op de juiste weg is om zijn/haar opdracht uit te voeren.

Dat biedt de leerkracht de mogelijkheid om directe feedback te geven.

Een portfolio biedt de leerling de mogelijkheid om zijn leerproces zichtbaar te maken niet alleen voor de leerkracht maar ook voor anderen zoals medeleerlingen of breder ouders, vervolgonderwijs, bedrijven en experts en daarop te reflecteren. Andere kunnen ook feedback geven.

Cursusleiders: Frank Coert

Welke module past nu het beste bij waar jij in de klas mee bezig bent of zou willen zijn?

Daarvoor hebben we een korte uiteenzetting van drie mogelijke doelen gemaakt.

Ben je bezig met projecten of werkstukken?

  • De leerlingen moeten dan leren hoe en waar ze de juiste informatie vinden, dit komt aan bod bij Informatievaardigheden.
  • Bij Portfolio-reflecteren-feedback wordt naast de manieren waarop je projecten en werkstukken kunt organiseren ook ingegaan op het opstellen van rubrieken om gericht te kunnen reflecteren.
  • Met de module Presenteren kun je andere manieren introduceren om een presentatie te geven of een eindproduct te maken.

Wil je de leerlingen sterker maken in de beheersing van de stof?

  • Dan komt het Formatief toetsen aan bod om de voorkennis op te halen en tussentijds de beheersing te bekijken.
  • Met de module Automatiseren krijg je nieuwe mogelijkheden aangereikt rondom een goede inzet van ICT om de stof beter te laten beklijven.
  • De module Portfolio valt ook hier onder om de doelen concreet te kunnen maken en leerlingen d.m.v. feedback te laten leren.

Wil je je richten op meer discussie en interactie in de klas?

  • Je kunt daar meer tijd voor vrijmaken tijdens de les door middel van de module Flipping the classroom.
  • Met de module Formatief toetsen kun je alle leerlingen direct veel meer betrekken bij de les, geef alle leerlingen een stem.
  • En om de leerlingen te stimuleren om tijdens de les met en van elkaar te leren kun je de module Samenwerken volgen.


Share

Doel

verkennen de mogelijkheden 

Doelgroep

PO en VO Leraren

Duur

3 uur 

van 14:00 – 17:00 uur  of

van 16:30 – 20:00 uur met een half uur pauze (inclusief luxe broodmaaltijd)

Kosten

voor SIZO scholen Gratis

€ 100 per deelnemer

€ 130 per deelnemer als de training van 16.30 tot 20.00 uur duurt

Informatie

Voor meer informatie kun je altijd terecht bij Projectleider ICT-onderwijs

Emailadres is: b.boshoven@onderwijsadvies.nl

 
 
Gelijksoortige activiteiten