Activiteiten
Naar overzicht alle activiteiten
samenwerken.jpg

Verdiepingsmodule Samenwerken

Leven en werken in de 21e eeuw vraagt een aantal vaardigheden van je. Een van die vaardigheden is samenwerken.

Het wordt steeds gemakkelijker om samen te werken in de klas...

Sluit Lees verder

Het wordt steeds gemakkelijker om samen te werken in de klas en vooral ook daarbuiten door gebruik te maken van online toepassingen. Er wordt wel gezegd dat je de hele wereld kunt binnen halen en dat is ook letterlijk zo.

 • Voor leerkrachten onderling kunnen deze toepassingen worden ingezet om materialen eenvoudig te delen en beheren en gezamenlijk aan documenten te werken.
 • Voor leerlingen zijn er vele mogelijkheden om ze te laten samenwerken bij het verzamelen van informatie, bij het maken van werkstukken of presentaties of bij het vertellen van verhalen.
 • In de klas is het mogelijk om alle leerlingen direct te laten reageren op een stuk aan geboden lesstof zodat er een levendige discussie ontstaat over die lesstof waardoor coöperatief leren mogelijk wordt gemaakt.
 • Contact leggen met andere klassen op school, in Nederland en ook daarbuiten is met behulp van sociale media en videoconferenties heel goed mogelijk

Er zijn zoveel van deze toepassingen en ze zijn zo eenvoudig dat het lastigste is om er een keuze uit te maken! Hiervoor zal deze module een grote hulp zijn.

Tijdens de module zullen de mogelijkheden van een aantal zeer eenvoudig aan te leren en te gebruiken internet toepassingen of sociale media worden getoond, met voorbeelden hoe deze ingezet kunnen worden.

Vervolgens zal hier direct actief mee aan de slag gegaan worden waarbij de deelnemers zelf een keuze kunnen maken op grond van eigen wens of behoefte. Er zal voldoende kennis opgedaan worden om de volgende dag direct met de gekozen toepassing met collega's of leerlingen aan de slag te kunnen gaan. 

Cursusleider: Roos Jonker - de Groot

Welke module past nu het beste bij waar jij in de klas mee bezig bent of zou willen zijn?

Daarvoor hebben we een korte uiteenzetting van drie mogelijke doelen gemaakt.

Ben je bezig met projecten of werkstukken?

 • De leerlingen moeten dan leren hoe en waar ze de juiste informatie vinden, dit komt aan bod bij Informatievaardigheden.
 • Bij Portfolio-reflecteren-feedback wordt naast de manieren waarop je projecten en werkstukken kunt organiseren ook ingegaan op het opstellen van rubrieken om gericht te kunnen reflecteren.
 • Met de module Presenteren kun je andere manieren introduceren om een presentatie te geven of een eindproduct te maken.

Wil je de leerlingen sterker maken in de beheersing van de stof?

 • Dan komt het Formatief toetsen aan bod om de voorkennis op te halen en tussentijds de beheersing te bekijken.
 • Met de module Automatiseren krijg je nieuwe mogelijkheden aangereikt rondom een goede inzet van ICT om de stof beter te laten beklijven.
 • De module Portfolio valt ook hier onder om de doelen concreet te kunnen maken en leerlingen d.m.v. feedback te laten leren.

Wil je je richten op meer discussie en interactie in de klas?

 • Je kunt daar meer tijd voor vrijmaken tijdens de les door middel van de module Flipping the classroom.
 • Met de module Formatief toetsen kun je alle leerlingen direct veel meer betrekken bij de les, geef alle leerlingen een stem.
 • En om de leerlingen te stimuleren om tijdens de les met en van elkaar te leren kun je de module Samenwerken volgen.


Share

Doel

Het zichtbaar maken van de mogelijkheden in jouw onderwijs.

Doelgroep

PO en VO Leraren

Duur

3 uur 

van 14:00 – 17:00 uur of

van 16:30 – 20:00 uur met een half uur pauze (inclusief luxe broodmaaltijd)

Kosten

voor SIZO scholen Gratis

€ 100 per deelnemer

€ 130 per deelnemer als de training van 16.30 tot 20.00 uur duurt

Informatie

Voor meer informatie kun je altijd terecht bij de Projectleider ICT-onderwijs

Emailadres is: b.boshoven@onderwijsadvies.nl

 
 
Gelijksoortige activiteiten