Activiteiten
Naar overzicht alle activiteiten
Informatie.jpg

Verdiepingsmodule Informatievaardigheden

In essentie gaat het bij Informatievaardighedenom zoeken, ordenen, beoordelen en verwerken van (online) informatie.

Het werken in de 21e eeuw vergt slimme internetvaardighede...

Sluit Lees verder

Het werken in de 21e eeuw vergt slimme internetvaardigheden.

Dit houdt in: het kritisch omgaan met internet waarbij men in staat is internetinformatie te zoeken, te lezen, te beoordelen en te verwerken.

Het internet heeft een enorme omvang, is ongeordend en maakt gebruik van hyperlinken.  Al deze kenmerken maken dat we tijdens het zoeken vaak “verdwalen” en zo een uur verder zijn … en nog niet het goede resultaat hebben. 

Tijd om kritische internetvaardigheden te vergroten! 

In deze verdiepingsmodule gaan we in op:

1. Het zoeken: we gaan in op de zoekwoorden en de verschillende zoekmachines.  Hoe zet je het effectief in?. 

2. Het ordenen: er wordt aandacht gegeven aan informatieverzameling op basis van bookmarks en aan handige manieren om de informatie op te slaan en te delen

3. Het beoordelen: Essentieel is dat je in staat bent om te beoordelen of de gevonden informatie juist is. 

4. Het bestuderen van de informatie waarbij je deze informatie nog meer inzichtelijk maakt met grafische weergaven zoals mindmaps en tijdlijnen met het doel om prioriteiten te kunnen stellen zodat je een logische structuur kunt aanbrengen in je opdracht (werkstuk, presentatie en/of mediabestand).

Cursusleiders: Mariëlle van Rijn en Roos Jonker - de Groot

Welke module past nu het beste bij waar jij in de klas mee bezig bent of zou willen zijn?

Daarvoor hebben we een korte uiteenzetting van drie mogelijke doelen gemaakt.

Ben je bezig met projecten of werkstukken?

  • De leerlingen moeten dan leren hoe en waar ze de juiste informatie vinden, dit komt aan bod bij Informatievaardigheden.
  • Bij Portfolio-reflecteren-feedback wordt naast de manieren waarop je projecten en werkstukken kunt organiseren ook ingegaan op het opstellen van rubrieken om gericht te kunnen reflecteren.
  • Met de module Presenteren kun je andere manieren introduceren om een presentatie te geven of een eindproduct te maken.

Wil je de leerlingen sterker maken in de beheersing van de stof?

  • Dan komt het Formatief toetsen aan bod om de voorkennis op te halen en tussentijds de beheersing te bekijken.
  • Met de module Automatiseren krijg je nieuwe mogelijkheden aangereikt rondom een goede inzet van ICT om de stof beter te laten beklijven.
  • De module Portfolio valt ook hier onder om de doelen concreet te kunnen maken en leerlingen d.m.v. feedback te laten leren.

Wil je je richten op meer discussie en interactie in de klas?

  • Je kunt daar meer tijd voor vrijmaken tijdens de les door middel van de module Flipping the classroom.
  • Met de module Formatief toetsen kun je alle leerlingen direct veel meer betrekken bij de les, geef alle leerlingen een stem.
  • En om de leerlingen te stimuleren om tijdens de les met en van elkaar te leren kun je de module Samenwerken volgen.


Share

Doel

verkennen de mogelijkheden 

Doelgroep

PO en VO Leraren

Duur

3 uur 

van 14:00 – 17:00 uur  of

van 16:30 – 20:00 uur met een half uur pauze (inclusief luxe broodmaaltijd)

Kosten

voor SIZO scholen Gratis

€ 100 per deelnemer

€ 130 per deelnemer als de training van 16.30 tot 20.00 uur duurt

Informatie

Voor meer informatie kun je altijd terecht bij Projectleider ICT-onderwijs

Emailadres is: b.boshoven@onderwijsadvies.nl

 
 
Gelijksoortige activiteiten