Nieuws

Terug naar het overzicht
Alternate tekst

Webteach, jouw toegang tot onderwijs

21 juni 2012

Het lijkt wel een reclamezin, en eigenlijk is het dat ook. Maar wel een waarbij de zorg voor de leerling voorop staat.. Als het gaat om zieke leerlingen dan is het gebruik van de Webchair inmiddels al een begrip in Nederland. Voor deze doelgroep is de inzet van de Webchair goed geregeld.

Echter er blijkt steeds meer behoefte te bestaan aan onderwijs op afstand voor andere doelgroepen. In Zoetermeer is op initiatief van de gemeente Zoetermeer een project Onderwijs op afstand gestart voor thuiszitters, leerlingen die tussen wal en schip vallen en autistische leerlingen.

Nu zou je als buitenstaander denken dat het toch relatief eenvoudig moet zijn om de verworvenheden van de inzet van de Webchair bij zieke leerlingen te benutten voor deze doelgroepen. Nu de werkelijkheid is veel weerbarstiger. Nu heeft het bedrijf Webchair al ingespeeld op deze behoefte door het concept Webteach, het interactieve totaalprogramma dat van thuiszitters, meedoeners maakt in een duidelijke folder te introduceren. Dat concept maakt het voor alle betrokkenen duidelijk dat het nu ook mogelijk is voor andere doelgroepen om de Webchair in te zetten.

Het klinkt een beetje gek maar het inzetten van een Webchair voor een zieke leerling is veel eenvoudiger dan voor een leerling uit een van de bovengenoemde doelgroepen. Immers bij deze doelgroepen is de inzet van de Webchair niet vanzelfsprekend. Eerst uit de beschrijving van de casus moet blijken of dit middel al of niet geschikt is voor deze specifieke leerling. Alle betrokkenen, de leerling voorop, moeten het erover eens zijn dat dit middel geschikt is. Als dat niet zo is dan moet de Webchair niet worden ingezet maar moet er worden omgezien naar andere middelen. De leerling blijft, vooral in deze kwetsbare situatie, centraal staan en er dient in alle gevallen erg zorgvuldig, eigenlijk een vanzelfsprekendheid, om gegaan te worden met het gehele proces. Nu moet je de inzet van “ICT” ook niet overdrijven. Uiteindelijk is het maar een heel kleine bouwsteen in het bieden van de juiste zorg aan de desbetreffende leerling.

Inmiddels is de Webchair voor een thuiszittende leerling van een van de scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer benut. De leerling zelf heeft plaats genomen achter een laptop bij het Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ). De Webchair zelf stond in de klas op school en werd door mede leerlingen vervoerd van lokaal naar lokaal. Voor deze leerlingen was dit niet meer als vanzelfsprekend. Je kunt er als leerling voor kiezen om je “in de Webchair” te laten zien. Deze leerling koos er nog even voor om zich nog niet te laten zien maar hij nam wel actief deel aan de lessen. Een eerste opstap naar terugkeer in de klas. Na de zomervakantie pakken we deze draad weer op. Share