Wat is SIZO

 

Wat is SIZO?                       SIZO 1[0].jpg

SIZO staat voor Snelle implementatie van ICT in Zoetermeers Onderwijs, is eind 2001 opgericht met als doel ICT in het Zoetermeerse onderwijs te stimuleren en te implementeren.

SIZO is een samenwerkingsverband van alle Zoetermeerse scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het plaatselijke ROC, het hoger beroepsonderwijs (Academie voor ICT & Media – Zoetermeer), OnderwijsAdvies en de plaatselijke Openbare Bibliotheek. Een Stuurgroep ICT-onderwijs stuurt de projectleider ICT-onderwijs aan.

Het SIZO-project is ondergebracht bij OnderwijsAdvies en beschikt hier over een modern, goed geoutilleerd Multifunctioneel centrum voor ICT-activiteiten aangeduid als SIZO Centre.

In de afgelopen jaren heeft SIZO zich onder meer sterk gemaakt voor en bezig gehouden met:

 • Fronter (elektronische leeromgeving)
 • Grassroots
 • Implementatie Educatieve Software
 • Internationalisering (onder andere contacten met Canada, Griekenland)
 • Digital Playground
 • Cursus I-Coach PO en VO
 • ICT Continué, het project dat zich richt op de doorlopende ICT leerlijn VMBO, MBO, HBO in relatie tot het bedrijfsleven in Zoetermeer
 • TOP-IT, meisjes "ontdekken" ICT
 • Vergroten van de ICT-vaardigheid van leerkrachten door het geven van cursussen

 

Wat is het SIZO Centre?     SIZO 2[0].jpg

Het SIZO Centre biedt ondersteuning bij het opleiden van docenten en andere onderwijsgerelateerde groepen. Het is bijzonder geschikt voor leerlingen. Zij raken vaak niet uitgekeken in het lokaal, dat voorziet in alle ICT wensen van deze tijd.

In het SIZO Centre zijn aanwezig:

 • Veertien in de tafels geïntegreerde laptops
 • Vijf  Macintosh computers
 • Een ACTIVboard/Smart board/HD bord, een digitaal white board dat de mogelijkheid biedt om letterlijk een wereld aan materiaal de klas binnen te halen.
 • Een videoconferencingset *, een techniek om in Zoetermeer te kijken en te luisteren naar bijzondere binnenlandse en buitenlandse evenementen of om op afstand te vergaderen.
 • Zeven gps-systemen* voor gebruik in de aardrijkskundeles.
 • Veertien digitale microscopen* voor gebruik in de biologieles.
 • Veertien digitale camera’s*, voor gebruik in de klas of daarbuiten.
 • Digitale muziekinstrumenten* voor gebruik in de muziekles.
 • ACTIVote stemkasjes (32)* ook bruikbaar zonder ACTIVboard.
 • Vijf Fietshelmen voor PO en vijf voor VO met daaraan een digitale camera*.

De met * gemarkeerde producten zijn ook te huur voor gebruik in de klas.

   

Tarieven afhuren SIZO Centre              

                                      SIZO 3[0].jpg

Het is mogelijk om het SIZO Centre per dagdeel af te huren. We hanteren hiervoor verschillende tarieven voor onderwijsinstellingen in Zoetermeer die samenwerken met SIZO, onderwijsinstellingen die buiten dit samenwerkingsverband vallen, non-profit organisaties en commerciële instellingen. Alle tarieven kunt u opvragen bij de projectleider ICT-onderwijs.

Voor meer informatie over SIZO, het SIZO Centre en de te huren materialen kunt u contact opnemen met

Bert Boshoven, Projectleider ICT-onderwijs, telefoonnummer: 079 329 56 96, e-mail: b.boshoven@onderwijsadvies.nl

 

 

 

 Share